CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

 

  • U Nar. nov., br. 144/21 objavljen je novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori koji će stupiti na snagu 4. siječnja 2022. godine.

Iz navedenoga Zakona ističemo sljedeće:

  • pravne osobe postaju članovi Komore upisom u sudski registar (kao i do sada),
  • visinu članarine za propisane skupine određuje svake godine Skupština Komore posebnom odlukom,
  • članovi Komore se, ovisno o gospodarskoj snazi, razvrstavaju u tri skupine, i to:

 

Kategorija

Ukupna aktiva

Ukupni prihodi

Broj zaposlenih

Prva – ne prelaze 2 od 3 kriterija

7.500.000,00

15.000.000,00

50

Druga – prelaze 2 od 3 krit. iz prve kateg., ali ne prelaze 2 od ova 3 kriterija

30.000.000,00

60.000.000,00

250

Treća – prelaze 2 od 3 kriterija 

30.000.000,00

60.000.000,00

250

 

Novina je i da članovi Komore iz prve skupine nemaju obvezu plaćanja članarine prema odluci koju donosi Skupštine Komore (čl. 32. st. 1. Zakona). Međutim, ove osobe mogu odlučiti da će plaćati članarinu u kojem slučaju koriste sve posebne usluge i proizvode iz djelatnosti Komore navedene u čl. 17. st. 1. Zakona. Ističemo da su navedeni članovi komore (iz prve skupine), koji se odluče za plaćanja članarine, dužni o tome obavijestiti Komoru (čl. 39. Zakona).

  • Kamatna stopa na zajmove između povezanih osobaza 2022. iznosi2,68%.
  • Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godineutvrđuje se u bruto iznosu od 4.687,50 kuna, što je uvećanje iznosa minimalne plaće za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu od 437,50 kuna u bruto iznosu.
  • Plaća direktora I članova Uprave

 

Minimalni mjesečni trošak doprinosa i poreza (bez prireza) za 2022. iznosit će 2.451,50 kuna – 1.022,84 kuna za zdravstveno osiguranje, 929,86 kuna za prvi stup mirovinskog osiguranja, 309,95 kuna za drugi mirovinski stup te 191,85 kuna poreza. Ovome treba pridodati i prirez jedinica lokalne samouprave.

  • Za izračun dijela plaće koji je oslobođen od ovrhe u 2022. godini koristiti iznos 7.086 KN (NN 118/21)

 

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER