CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Minimalna plaća u 2023. godini iznosi 700 eura bruto  te se sa dosadašnjih 4.687,50 kuna podiže na 5.274,15 kuna. Ova promjena predstavlja povećanje bruto plaće za 592,65 kuna.

Prva isplata povećane minimalne bruto plaće kreće u veljači za plaću ostvarenu u siječnju 2023. godine.

BLAGAJNIČKI MAXIMUM 4 puta veći u prvih 14 dana 2023. godine

U razdoblju dvojnog optjecaja, od 1. siječnja 2023. od 00:00 sati do 14.siječnja u 24:00 sati, u prometu gotovinom propisana je mogućnost obveznicima fiskalizacije odrediti blagajnički maksimum 4 puta veći nego je sada. Blagajnički maksimum određuje se za obveznike fiskalizacije kao cjelinu, a u okviru toga iznosa obveznik može odrediti blagajnički maksimum organizacijskim dijelovima odnosno po poslovnim prostorima. U tablici možete pogledati iznose blagajničkog maksimuma u kunama i eurima po veličini poslovnog subjekta.

profortis01.png

Poslodavci trebaju uskladiti temeljni kapital nakon uvođenja EUR-a

Dionička društva (d.d.), društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) koja su upisana u sudski registar prije dana uvođenja eura, kao službene valute u RH, u obvezi su nakon 1. siječnja 2023. godine provesti usklađenje temeljnog kapitala u sudskom registru. Dionička društva su dužna temeljni kapital uskladiti do kraja 2023. godine, a društvo sa ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću najkasnije do kraja 2025. godine.

Od 01. siječnja 2023. godine za d.o.o. vrijede sljedeća pravila:

  • temeljni kapital društva i nominalna svota poslovnog udjela moraju biti izraženi u eurima (1 € = 7,53450 kn)
  • najniža svota temeljnog kapitala iznosi 2.500 eura
  • nominalna svota poslovnog udjela ne može biti manja od 10 eura
  • nominalne svote poslovnog udjela moraju biti izražene cijelim brojem koji je višekratnik broja deset.

 Odluku o usklađenju temeljnog kapitala potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika, a donose je članovi društva koji trebaju pripaziti da nikome ne budu umanjena članska prava u društvu.

Ako tijekom usklađenja svote temeljnog kapitala u sudskom registru dođe do povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala, potrebno je računovodstveno uskladiti kapital.

Upis svih promjena temeljnog kapitala radi usklađenja u vezi s uvođenjem eura kao službene valute u RH registarski će sud provesti bez naknade, ali javnobilježničke naknade vjerojatno nisu isključene.

Ako promjene ne budu provedene u propisanom roku smatra se da je prvim danom nakon isteka roka nastupio razlog za prestanak društva koji će registarski sud ispisati iz registra prema službenoj dužnosti.

Za taj prekršaj su utvrđene novčane kazne u visini od 2.650 do 13.270 eura za pravne i od 660 do 1.990 eura za odgovornu osobu.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER