CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Glavni pokretač moderne tržišne ekonomije je ljudski kapital.Dosadašnja mjerila-visina prihoda i dobiti-ne odražavaju realnu sliku uspješnosti poduzeća.Vrijednost ljud.kapitala dodatni je i još bolji kriterij ocjene uspješnosti poslovanja.Pod intelektuaknim kapitalom podrazumijevamo talente, znanja i vještine kojima raspolažu pojedinci,grupe,tvrtke, zajednice te ih koriste u svojoj djelatnosti radi postizanja određenih ciljeva.

Kao najvažniji faktor kvalitete javlja se znanje.Radnici su ti koji na prvoj liniji imaju najbolji pristup informacijama,znaju kako korisnici „dišu“ i upravo su oni ti od kojih trebaju poteći nove ideje.

„NA KRAJU SE UVIJEK KLADIMO NA LJUDE , A NE NA STRATEGIJE"                                  

Larry Bossidy

RAZVOJ KOMPETENCIJA

LEADERSHIP

  • Komunikacija bez konfllikta
  • Vođenje za nove lidere

LJUDSKI RESURSI

  • Kako zaposloti najbolje
  • Radne kompetencije
  • Motivacija i nagrađivanje

 

Uz tim certificiranih trenera za poslovno upravljanje, ono što nas čini boljim od drugih je -bogato iskustvo naših trenera u poslovnoj praksi.

 

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER