CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Ako obveznik zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom, obveznik je plaćanja posebne novčane naknade. Do sada se o obračunanoj naknadi podnosio obrazac JOPPD. Prema Izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, obveza podnošenja JOPPD obrazaca prestaje s uplatom naknade za lipanj 2018.

     Uplatni račun je ostao jednak, a u pozivu na broj više neće trebati upisivati broj JOPPD-a.

Podatci za plaćanje:

Prihod državnog proračuna: 
HR1210010051863000160

Poziv na broj odobrenja: 
HR68  5118-OIB  poslovnog subjekta 

     Novčanu naknadu i dalje treba obračunavati u svotama kako je to utvrđeno za pojedinog poslodavca.

Izvor: RRIF

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER