CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

 04.02.2016.

Rok za dostavu JOPPD obrasca je dan podmirenja obveznih doprinosa, odnosno najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec proveden u osiguranju. Dakle, jako je važno da se i plaćanje treba obaviti na dan podnošenja JOPPD obrasca.
U slučaju kada se do 15.-tog u mjesecu nisu podmirili obvezni doprinosi i porezi, nego su se primjerice platili 20.-tog u mjesecu ili kasnije, JOPPD obrazac svakako treba podnijeti sa 15.-tim u mjesecu.
U slučaju zajedničkog obrta svaki supoduzetnik podnosi JOPPD obrazac za svoje osobno osiguranje.

Osim nove obveze podnošenja JOPPD obrasca, važno je istaknuti da su se izmijenile i brojčane oznake vrste prihoda na koje treba uplaćivati obvezne doprinose.

Kako bi što jasnije prikazali izmjene, u nastavku dajemo usporedni pregled starih i novih oznaka (šifri) vrste prihoda.

pdf file format symbol Obrtnici i slobodna zanimanja

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER