CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Ovim Prijedlogom zakona:

 • Smanjuje se osnovna porezna stopa sa 20% na 18%, a za porezne obveznike koji ostvaruju godišnje prihode do 3 milijuna kuna na 12%.
  Predložene porezne stope bi se prema ovom Prijedlogu zakona primijenile pri podnošenju godišnjih poreznih prijava za razdoblja koja počinju teći  godine, pri čemu će se predujam poraza na dobit za 2017. godinu prema prijavi poreza na dobit za 2016. utvrditi primjenom nižih poreznih stopa, 18% ili 12%.
 • Ukida se porezna olakšica za reinvestiranu dobit.
 • Mijenja se način korištenja regionalnih poreznih olakšica.
  Zapravo, ukida se porezna olakšica propisna za potpomognuta područja i to područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju, dok bi se za područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju i područje Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara porez na dobit plaćao po umanjenoj stopi za 50% od propisane porezne stope.
  Izmjene u načinu korištenja poreznih olakšica primijenit će se pri podnošenju godišnjih poreznih prijava za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine.
 • Porezni poticaji za izvršene investicije i ulaganja u dugotrajnu imovinu provodit će se samo putem posebnog propisa o poticanju ulaganja, Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine br. 102/15.) koji pruža mogućnost, ovisno o visini ulaganja u dugotrajnu imovinu i broju novootvorenih radnih mjesta, plaćanje poreza na dobit primjenom porezne stope od 0% u razdoblju do 10 godina.
 • Za male porezne obveznike koji ostvaruju godišnje prihode do 3 milijuna kuna uvodi se mogućnost utvrđivanja porezne osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu.
  Porezni obveznici koji su i obveznici poreza na dodanu vrijednost, moći će izabrati predloženi način utvrđivanja porezne osnovice ukoliko su prema propisu o porezu na dodanu vrijednost izabrali plaćanje poreza na dodanu vrijednost prema naplaćenoj realizaciji.
  Obzirom da je riječ o obveznicima poreza na dobit koji su obveznici primjene računovodstvenih propisa i standarda ta obveza bi se i dalje zadržala, ali bi se porezna osnovica i obveza poreza na dobit utvrdila prema novčanom načelu.
 • Propisuje se jednokratna mjera, kao iznimna odredba u odnosu na porezni tretman ostalih potraživanja, koja bi potaknula kreditne institucije da izvrše  od dužnika za već utvrđena teško naplativa i nenaplativa potraživanja.
  Ova će se odredba primijeniti samo tijekom 2017. godine.
  Otpis djelomično nadoknadivih i u potpunosti nenadoknadivih plasmana, utvrđenih u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2015., od nepovezanih pravnih i fizičkih osoba, bez pokretanja sudskih ili ovršnih postupaka ili drugih postupaka propisanih Zakonom, bit će porezno priznati rashod.
 • Izmjene su u načinu priznavanja rashoda s osnove  koje su primjenjive na sve porezne obveznike. U tom dijelu se propisuje i porezni tretman u slučaju otpisa dugova u slučaju stečaja potrošača.
 • Propisuju se promjene u načinu priznavanja rashoda s osnove korištenja sredstava za osobni prijevoz i reprezentaciju. Uvode se promjene u priznavanju troškova reprezentacije na način da bi se 50% troška reprezentacije utvrdilo kao porezno priznati rashod, a ne kao do sada 30%. Za troškove sredstava za osobni prijevoz uvodi se promjena u vidu smanjenja porezno priznatog rashoda sa 70% na 50%.
 • Propisuje se mogućnost sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER