Izvor vijesti: RRIF

Dana 12. ožujka 2021. godine u Nar. nov. br. 26/21. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona u kojemu je Ministar financija produžio rok za predaju prijave poreza na dobitak.

U uvjetima posebnih okolnosti iz čl. 107.a, st. 1. OPZ-a, Prijava poreza na dobit (Obrazac PD i Obrazac PD-NN) za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. To se odnosi se i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit (obračun članarine turističkoj zajednici, obračun spomeničke rente, Obrazac OPZ-STAT-1 i dr.).

Obveze javnih davanja i prava (uplata/povrat) koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit te obrazaca i izvješća koja se uz ovu prijavu podnose, dospijevaju 30. lipnja 2021. godine.

Do 30. lipnja 2021. godine neće se mijenjati utvrđeni iznosi predujmova poreza na dobitak, osim na zahtjev poreznog obveznika sukladno posebnom propisu o oporezivanju dobiti. Prema tome, poduzetnici koji su Prijavu poreza na dobit predali do 12. ožujka novi predujam poreza na dobit koji je utvrđen u tom PD obrascu plaćaju do kraja travnja. Međutim, oni porezni obveznici koji poreznu prijavu budu predavali poslije 12. ožujka plaćati će i dalje "stare" predujmove do 30. lipnja. Ali ako će iz novog PD obrasca proizići manji predujam za 2021. u odnosu na "stari", mogu podnijeti Poreznoj upravi zahtjev za umanjenje predujmova.

Produljenje roka predaje Prijave poreza na dobit NE odnosi se na porezne obveznike kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobitka izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom ili kojima obveza podnošenja Prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER