CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Isplata božićnice tijekom jedne kalendarske godine ne podliježe oporezivanju u iznosudo 2.500,00 kn. Neoporeziva isplata božićnice može se ostvariti samo ako tijekom godine nije izvršena isplata neke druge prigodne nagrade (regres, uskrsnica i dr.) Iznos isplaćene božićnice iznad 2.500,00 kn godišnje smatra se plaćom i podliježu plaćanju poreza na dohodak, prireza i obveznih doprinosa. 

Isplata neoporezivog iznosa božićnice može biti i u novcu (u gotovini ili na tekući račun) i u naravi. Isplata božićnice koja je oporeziva kao dohodak od nesamostalnog rada (plaća) može se isplatiti na tekući račun ili u naravi.

 

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER