CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

 

PLAĆA I DRUGI DOHODAK od 01.01.2017.

 • MINIMALNA PLAĆA ZA RADNIKE U 2017. GODINU: bruto 3.276,00 kn, neto 2.620,80 kn, trošak minimalne plaće 3.839,47 kn
 • UKINUT JE POREZNI RAZRED SA STOPOM 12% i povećan osobni odbitak sa 2.600 na 3.800 kn mjesečno.  Ako imamo osobni odbitak samo za sebe, oporezivanje kreće od bruto plaće preko 4.750 kn
 • NOVI POREZNI RAZREDI:
  • do 17.500 kn porezna stopa 24%,
  • preko 17.500 kn porezna stopa 36%.

Ako imamo osobni odbitak samo za sebe, oporezivanje sa stopom 36% kreće od bruto plaće preko 21.875 kn

 • NOVI OSOBNI ODBICI UZDRŽAVANIH ČLANOVA.

Limit tko može biti uzdržavani član je  primitak 12.500 kn godišnje.
 

OSOBNI ODBITAK FAKTOR MJESEČNI IZNOS KN GODIŠNJI IZNOS KN
Osnovni osobni odbitak   3.800 45.600
Uzdržavani član uže obitelji 0,70 1.750 21.000
Prvo dijete 0,70 1.750 21.000
Drugo dijete 1,00 2.500 30.000
Treće dijete 1,40 3.500 42.000
Četvrto dijete 1,90 4.750 57.000
Porezni obveznik ili uzdržavani član invalid 0,40 1.000 12.000
Porezni obveznik ili uzdržavani član 100 %invalid 1,50 3.750 45.000


MINIMALNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE DIREKTORA/ČLANA UPRAVE U 2017. GODINU.

Prvi put je propisana i minimalna osnovica za obračun doprinosa direktora/članova uprave koji su u radnom odnosu,  bruto 5.030,35 kn za puno radno vrijeme.

Ako se u tom iznosu isplaćuje i neto plaća za nekoga tko živi u Zagrebu i ima samo za sebe osobni odbitak, neto plaća  iznosi 3.960,76 kn, trošak te plaće 5.895,57 kn

NOVI IZNOSI MJESEČNIH DOPRINOSA OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK:

 • Djelatnost poljoprivrede i šumarstva      1.583,40 kn
 • obrtnici                                                1.871,29 kn
 • paušalisti                                             1.151,56 kn
 • slobodna zanimanja                              3.166,80 kn
 • nezaposleni članovi uprave                    2.878,91 kn

DRUGI DOHODAK ( Ugovor o djelu, autorski honorar, honorar umjetniku )

 • Doprinosi na sve vrste ugovora i za sve primatelje dohotka ( i umirovljenici )
  1. Mirovinsko 10%
  2. Zdravstveno osiguranje 7,5 %
 • Smanjenja stopa poreza na dohodak sa 25% na 24 %

Zadržavanje stope poreza na dohodak od 12% samo kod konačnog oporezivanja dohotka od imovine, kapitala i osiguranja

POREZ NA DOBIT

 • Snižavanje stope 20% na 12%- za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike s godišnjim prihodima manjim od 3 milijuna kuna
 • Snižavanje stope sa 20% na 18%- za ostale porezne obveznike
 • Ukidanje olakšice za reinvestiranu dobit i slobodne zone
 • Fleksibilnost u izbor načina poslovanja:ili poslovanje u sustavu obrta ili oporezivanje obrta kroz porez na dobit; plaćanje obveza poreza na dobit prema novčanom tijeku ili plaćanje poreza na dobit na utvrđenu poreznu dobit
 • Povećanje priznavanja porezno priznatih rashoda troškova reprezentacije s 30% na 50%
 • Povećanje priznannja porezno priznatih rashoda troškova automobila s 30% na 50%
 • Priznavanje vrijednosnog usklađenja te poreznog rashoda za nenaplaćena potraživanja

DOPRINOSI

 • Smanjenje obveze doprinosa za sve povremene i druge djelatnosti
 • Za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti s 20% na 10%
 • Za zdravstveno osiguranje s 15% na 7,5%
 • Pravo na oslobođenje od obveza doprinosa na plaću za osobe koje se prvi puta zapošljavaju

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 • Sniženje stope sa  25% na 13%-inputi u poljopr.proizvodnji; isporuka el.energije;dječje sjedalice za automobile;odvoz smeća;isporuka ljesova i urni
 • POVIŠENJE STOPE sa 13% na 25%- usluge u ugostiteljstvu i šećer
 • Snižena sztopa 5% prelazi u 13%  - kino ulaznice

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

 • Ukida se olakšica za kupnju prve nekretnine
 • Smanjenje stope poreza na promet nekretnina sa 5% na 4%

LOKALNI POREZI

 • Ukida se porez na tvrtku od 01.01.2017
 • Porez na kuće za odmor ukida se od 01.01.2018

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER