CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Izvor: www.rrif.hr 

Oni obveznici poreza na dobitak koji su u poreznim prijavama za 2015. koristili pogodnost reinvestiranja dobitka i time smanjili poreznu osnovicu, obvezni su do 31. listopada 2016. nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti rješenje Trgovačkog suda o povećanju temeljnog kapitala i pregled stanja kapitala i rezervi nakon povećanja kapitala. Pregled stanja kapitala može se dati izvatkom bruto bilance u dijelu kapitala (konto 900 do 950). Povećanje temeljnog kapitala mora biti minimalno u svoti smanjenja porezne osnovice na stavci 28. obrasca PD, odnosno u svoti izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu.

  • U slučaju da porezni obveznik ne dostavi dokaz o povećanju temeljnog kapitala upisom u Sudski registar obvezan je podnijeti ispravak porezne prijave.
  • O dostavljanju dokaza o povećanju temeljnog kapitala i mogućnošću produljenja roka dostave dokaza pročitajte u časopisu RRiF br. 10/16.

 

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER