CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

U nastavku prikazujemo novosti koje nas očekuju na temelju konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

  1. Izbor za oporezivanje nekretnina koje su oslobođene PDV-om ako porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u trenutku primitka isporuke ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti po osnovi isporuke na koju se pravo izbora za oporezivanje želi primijeniti.
  2. Omogućavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
  3. Propisivanje načina uspostavljanja uzajamnosti kod povrata PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja.
  4. Povećanje praga za upis u registar obveznika PDV-a na 300.000,00 kuna od 1. siječnja 2018., a od 1. siječnja 2017. porezni obveznici upisani na vlastiti zahtjev u registar obveznika PDV-a obvezni su biti upisani u isti sljedeće tri kalendarske godine umjesto pet.
  5. Oporezivanje vrijednosnih kupona u skladu s Direktivom Vijeća 2016/1065/EU.
  6. Primjena obračunske kategorije PDV-a pri uvozu određenih strojeva i opreme od 1. siječnja 2018.
  7. Preciziranje određenih pojmova u Zakonu.

Opširnije...

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

AA pečat digital 2019 eng2   AA pečat digital 2019 HR

Newsletter

I agree with the Privacy policy