CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Četvrtak, 18.08.2016.

Iako su u lipnju 2016. pripremljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu kojima je između ostaloga previđeno ukidanje kontnog plana, te izmjene nisu usvojene prije raspuštanja Hrvatskog sabora. Nadamo se da će te izmjene biti predložene i prihvaćene, odnosno da će se ukinuti od strane nove Vlade, odnosno ministra financija.

Propisani jedinstveni okvirni kontni plan proizlazi iz odredaba čl. 11. Zakona o računovodstvu koji je u primjeni od 1. siječnja 2016. a obvezni su ga primjenjivati svi poduzetnici iz čl. 4. st. 2. ZOR-a, osim poduzetnika čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika.

Temeljem navedene odredbe je u Narodnim novinama broj 75/16. od 17. kolovoza 2016. godine objavljena  Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana koja stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Jedinstveni okvirni kontni plan dostupan je na sljedećim stranicama: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/441288.pdf

Glavno pitanje koje se postavlja pred računovođe jest: Što ovo sada znači?

Ako itko što pametno može reći, a tako nešto nam nije za sada poznato, to je da treba pričekati razrješenje ove „lude“ situacije. Ovisno o tome ćemo i postupiti, odnosno pripremiti se za 2017. godinu.

Izvor: www.rrif.hr

 

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER