CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

24.02.2016.

Nekim neprofitnim organizacijama približava se rok do kojeg one obvezno trebaju predati obrazac RNO-P, čime će Državnu riznicu izvijestiti o promjeni računovodstvenog sustava za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu. Konkretno, neprofitne organizacije koje su za 2015. godinu vodile dvojno knjigovodstvo i ako su ispunjenje pretpostavke za vođenje jednostavnog knjigovodstva mogu donijeti takvu odluku i o tome moraju izvijestiti Ministarstvo financija, Državnu riznicu. Donošenjem odluke mora se promijeniti podatak koja se upisuje u obrazac RNO-P. Dakle, ova se obavijest putem RNO-P obrasca treba predati najkasnije do 29. veljače 2016. godine ako se iz dvojnog knjigovodstva koje je vođeno za 2015. godinu prelazi u jednostavno knjigovodstvo za 2016. godinu.

Nasuprot tome, a s obzirom na to da se svaka promjena podataka koja je dio obrasca RNO mora dostaviti na istu adresu putem obrasca RNO-P u roku od 30 dana od nastanka promjene (osim one koja se upisuje u matični registar), RNO-P obrazac se u okolnostima prelaska s jednostavnog knjigovodstva u dvojno knjigovodstvo trebao predati najkasnije 30. siječnja 2016. godine. Ako je propušten rok iz siječnja, preporučujemo da se to učini najkasnije do 29. veljače 2016. godine.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER