Komunikacijske vještine - .....

Termin: 29.10.2019.

Dobra i učinkovita komunikacija temelj je svake uspješne osobe, kao i temelj svake uspješne tvrtke, obrta ili organizacije! Zato je dobro znati da se ne rađamo kao dobar komunikator ili govornik, nego to postajemo usvajajući i usavršavajući komunikacijske tehnike i alate. U svakodnevnoj komunikaciji, poslovnoj i privatnoj, nismo niti svjesni da komunicirajući s drugima, u svakoj poruci koju “odašiljemo” primatelju šaljemo tri V-elementa: verbalni, vokalni i vizualni. Verbalni element je temelj riječi koju izgovaramo. Vokalni, odnosno glasovni element uključuje ton, boju i intenzitet glasa, a vizualni element podrazumijeva sve što primatelj poruke vidi. Iako je vizualni element neverbalan, upravo je on najvažniji za privlačenje pažnje primatelja i uspješan konačni komunikacijski ishod. Istraživanja su pokazala da je više od 80% korisnika odustalo od namjere za povezivanjem, suradnju ili kupovinu zbog načina komunikacije i ophođenja. Razlog tome je što svi mislimo da znamo razgovarati, ali samo 20% ljudi komunicira uvijek na razumljiv i uspješan način. Kako bismo ispravno i kvalitetno komunicirali, važno je naučiti kako aktivno slušati sugovornike, asertivno komunicirati, davati povratnu informaciju u pravom trenutku, naučiti razumjeti ono što nam netko govori, a ne samo čuti, shvatiti važnost komunikacijskih zona, neverbalne komunikacije i utjecaj rapora. Izvrsni komunikatori znaju čitati neverbalnu komunikaciju, a upravo ona otkriva je li ono što govorimo u skladu s onim što mislimo, znamo ili radimo.

Edukacija na temu “Komunikacijske vještine” naučit će nas kako ispravno, jasno, razumljivo i uspješno komunicirati u svakoj privatnoj i poslovnoj situaciji. Sudionici će usvojiti sva tri V-elementa, naučiti da je aktivno slušanje glavni sastojak “recepta” za uspješnu komunikaciju, usvojiti pojmove asertivnost, feedback, komunikacijske zone, neverbalna komunikacija, NLP, rapor i naučiti ih aktivno koristiti u svakodnevnoj komunikaciji.

Iz sadržaja:

  • Zašto je komunikacija u poslovanju problem broj 1
  • Verbalni element i priroda komunikacijskog procesa
  • Što je asertivna komunikacija
  • Kako asertivno komunicirati
  • Izražavanje vlastitog mišljenja i osjećaja pomoću vokalnog elementa
  • Davanje povratne informacije (feedback)
  • Aktivno slušanje
  • Razumijevanje komunikacijskih zona i njihova utjecaja
  • Vizualni element - upotreba vlastitih i čitanje tuđih neverbalnih signala
  • NLP, važnost i utjecaj rapora (tajna vještina uspješnog komuniciranja)

Nakon ovog seminara znat ćete kako na profesionalan i zadovoljavajući način uspješno komunicirati s partnerima, kupcima, kolegama i nadređenima, a savladane vještine bit će  itekako primjenjive i u privatnom životu.

Komunikacija je vještina, a mi ćemo Vam je pomoći savladati jer ne dobivamo ono što zaslužujemo, već ono što komuniciramo. 

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER