HGK je oslobodila od plaćanja određene djelatnosti i o tome donijela odluku koja se nalazi na linku.

Na žalost plaćanja nisu oslobođene sve djelatnosti, već samo one navedene u članku 4 Odluke.

Molim Vas da pogledate dali se i Vaša djelatnost nalazi na popisu, pa ukoliko se nalazi oslobođeni ste plaćanja članarine HGK od 01.03.2020. do 31.05.2020.

https://www.hgk.hr/odluka-o-privremenom-ukidanju-obveze-palcanja-clanarine-hgk

 
 
Objavljeno: 20. 03. 2020. , Ažurirano: 24. 03. 2020.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine broj 66/91 i 73/91) i članka 21. stavka 1. Statuta Hrvatske gospodarske komore (Narodne novine broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na izvanrednoj sjednici dana 20. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

Članak 1.

Ovom se Odlukom, uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, od 19. ožujka 2020. godine, privremeno ukida obveza plaćanja članarine za djelatnosti iz Priloga I., koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovom Odlukom privremeno se do roka njenog važenja stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka odnosi se i na članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 2. stavaka 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ako obavljaju djelatnost iz Priloga I. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavom u „Narodnim Novinama“, a primjenjuje se od 01. ožujka 2020. godine i vrijedi do 31. svibnja 2020. godine.Prilog I.

 • G4725 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4741 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodav.
 • G4742 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4743 Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4751 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4753 Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u spec. prod.
 • G4754 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4759 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ost. pr. za kućanstvo u spec. prodav.
 • G4761 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4762 Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4763 Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4764 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4765 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4771 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4772 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
 • G4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4778 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4779 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama
 • G4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
 • I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 • I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • J5914 Djelatnosti prikazivanja filmova
 • N8230 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
 • P8551 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
 • P8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
 • P8553 Djelatnosti vozačkih škola
 • P8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
 • Q8610 Djelatnosti bolnica
 • R9001 Izvođačka umjetnost
 • R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 • R9003 Umjetničko stvaralaštvo
 • R9004 Rad umjetničkih objekata
 • R9102 Djelatnosti muzeja
 • R9311 Rad sportskih objekata
 • R9312 Djelatnosti sportskih klubova
 • R9313 Fitnes centri
 • R9319 Ostale sportske djelatnosti
 • R9321 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
 • S9602 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
 • S9604 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
 • S9609 Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER